30 april, 2011

liminal lördag

Natur och kultur. Människa och gud. Trädgårdsmästaren är det vildas nemesis och på samma gång den kontrollerade civilisationens länk till det naturliga. Trädgårdsmästaren både tuktar och gödslar. Trädgårdsmästaren är den mänskliga gud som avgör vad som är ogräs och vad som är nyttoväxter; vad som ska hjälpas leva och vad som ska dödas.

Inga kommentarer: